NLF / Aktivitet / Ballong / Seksjonsmøter og luftsportsting
Ballong
Fallskjerm
Flytjenesten
GAP
Hanggliding / Paragliding
Mikrofly
Modellfly
Motorfly
NLF Camo
Norges Luftsportforbund
Seilfly
Sportsfly
Ungdomsutvalget
Laupsa John Eirik

Seksjonsmøter og luftsportsting

Dato: 
Fredag, 15. oktober 2021 (Hele dagen) to Søndag, 17. oktober 2021 (Hele dagen)

Seksjonsmøter og luftsportsting. Quality Airport Hotel Gardermoen. Det ble på Luftsportstyrets møte 2021 01 som ble avholdt som Teams-møte den 4. januar vedtatt at seksjonsmøter og luftsportsting skal utsettes til høsten. Pandemisituasjonen gjør at det ikke ville være forsvarlig å gjennomføre fysiske møter på den opprinnelige bestemte datoen, 20. mars. Sett av helgen fredag 15. til søndag 17. oktober i kalenderen. Seksjonsmøtene og tinget blir avholdt lørdag 16. oktober. Det legges opp til styre- og komité/utvalgsmøter på fredag 15. oktober på kvelden og fagmøter på søndag den 17. oktober. -Mer informasjon kommer på NLFs hjemmeside, i nyhetsbrev og i møteprotokollene fra Luftsportstyret og NLFs ledergruppe.