NLF / Forbund / Sympatierklæringer fra utlandet
Arne Mathisen

Sympatierklæringer fra utlandet

Norges Luftsportforbund har de siste dagene mottatt en rekke hilsninger fra våre internasjonale samarbeidspartnere hvor de overbringer sin dypest medfølelse og sympati med det norske folk etter de tragiske hendelsene sist fredag.

Presidenten i Kongelig Dansk Aeroklub (KDA), Helge Hald, sier at det er med forferdelse vi i Danmark følger den tragedie som har rammet dere i Norge, og vil på vegne av KDA gjerne gi uttrykk for vår medfølelse med dere i vårt broderland - og særdeleshet naturlivis de personer og familier som har mistet noen ved denne avskyelige handlingen.

Presidenten i Svenske Flygsportforbundet , Bengt Lindgren, sier at de kjenner sympati og deltakelse i det norske folkets situasjon. -Vi kjenner med alle de som er berørt av denne uforståelige volden som har rammet det politiske etablisementet. Vi deltar med vår dypeste sympati i deres nasjonale sorg.

Presidenten i Europe Air Sports (EAS), David Roberts, overbringer på vegne av EAS og hans eget nasjonale forbund, Royal Aero Club of the UK, de dypeste kondolanser og sympati i tilknytning til disse traumatiske hendelsene. 

NLFs president, Arild Solbakken, har i tillegg mottatt en rekke personlige hilsninger fra personer med tilklynting til vårt internasjonale forbund, FAI.