NLF / Forbund / Tragedien på Utøya og i Oslo – Norges Luftsportforbund
Jostein Tangen

Tragedien på Utøya og i Oslo – Norges Luftsportforbund

Det er med stor sorg og medfølelse Norges Luftsportforbund  har mottatt nyhetene om den enorme tragedien som har rammet AUF-ungdommen på Utøya og mange mennesker  etter bombeangrepet i Oslo.

Hele Norge er rammet av katastrofen. Medlemmer av norsk luftsport og deres familier er både direkte og indirekte berørt av det som har skjedd.

Det er sendt ut en pressemelding fra Norges Idrettsforbund. Vi slutter oss til budskapet i denne meldingen. I likhet med Norges Idrettsforbund mener vi Idrettsarenaen alltid vil være en god møtearena for samhold og dialog. Norges Luftsportforbund vil derfor henstille om at hver enkelt tillitsvalgt må vurdere situasjonen på sitt eget hjemsted i de nærmeste dagene og gjøre det som vurderes passende.

Dersom det er den minste tvil så anbefaler vi avlysning eller utsettelse av arrangementet/aktiviteten.

For spørsmål eller ytterligere kommentarer kontakt NLF:

 Arild Solbakken, president, Mobil: 90872165

Tore Båsland, generalsekretær,  Mobil: 91160785
Arne Mathisen, assisterende generalsekretær, Mobil:90854299
John Eirik Laupsa, seniorrådgiver, Mobil: 90889477

 

Arild Solbakken
President NLF