NLF / Mikrofly / Luftrom, frekvenser etc for Sportsflygere
Stein Erik Lundblad

Luftrom, frekvenser etc for Sportsflygere

 

 

Luftrom, frekvenser og kart for Sportsfly 

Sist oppdatert: 17-09-2013

Luftrommet over Norge endres stadig. Hver 4. torsdag året rundt har vi en AIRAC dato der viktig informasjon endres. Dette finner man i AIP for Norge under www.ippc.no. De som ikke ønsker å fly i kontrollert luftrom klasse C og D med krav til radio og radartransponder, kan fly fritt i klasse G luftrom etter kun se-og-bli-sett metoden.

Et viktig sikkerhetstiltak er å bruke radioen til blindsendinger og oppgi posisjon - høyde og intensjon. Da informerer vi hverandre uten å belaste flygeledere som kan ha fullt opp å gjøre med ruteflyene. Det er viktig at en ikke kommer inn i kontrollert luftrom, og vi har her laget noen enkle kart som viser luftromsinndelingen og de frekvenser en bør bruke i de ulike områdene. Vi har kun registret behovet i Oslo-området, men dette kan utvides til andre områder ved behov.

 

 
  Kart over Oslo-området med frekvenser og maksimale høyder for G-luftrommet. Luftsportblokkene der en kan be ATC om mer høyde er ikke tatt med på det ene settet, men er tegnet inn på det andre. Last ned som en JPG bildefil eller vanlig PDF:


Gyldig fra 07SEP13 (PDF)  Nytt: Endret område for Oslo og Kjeller. Med luftromsblokker.