NLF / Modellfly / Modellflyhåndboka
Jon Gunnar Wold

Modellflyhåndboka

Modellflyhåndboka er Seksjonens sikkerhetssystem. Versjon 1.4.1 er godkjent av Luftfartstilsynet som sikkerhetssystem iht. forskrift.

Versjon 1.4.1 gjelder fra og med 16. oktober 2019.

Dette er nytt i versjon 1.4.1:

 • Fjernet BLOS-begrepet og lagt til bestemmelser for FPV uten utkikksperson, ink. Sjekkliste for valg av flysted. (eget vedlegg H)

 • Lagt inn sikkerhetsavstander for modellflyoppvisning.

 • Anbefaling ang. skogbrannfare.

 • Korrigert misvisende definisjon av hendelse.

Fargekoding i dokumentet: Tekst uthevet med GULT er endret fra versjon 1.3 til 1.4. Tekst med GRØNN bakgrunn er det som er nytt i 1.4.1.
Dette er kun for å gjøre det enklere å se hva som er nytt. Alle bestemmelser i dokumentet er gjeldende, uavhengig av fargekoding.

Tidligere endringer:

Endringer fra versjon 1.3 til 1.4 

 • 2.4 Krav om kontakt med perifere medlemmer. Skolesjefbegrepet fjernet.
 • 3.1.2 valg av flysted (nytt underpunkt)
 • 3.2.2 Modellflyplass - Nye krav
 • 3.4.2 krav om sikkerhetsavstand på modellflystevne
 • 3.5.2. endret til «EVLOS»
 • 3.5.3 (Nytt punkt) Flyging i Førstepersonsperspektiv, ny bestemmelse for BLOS
 • 3.5.4 Flyging utenom dagslysperioden, nytt krav til belysning.
 • 6.2 henvisning til instruks for Fagutvalget

NB: Kun hoveddokumentet "Modellflyhåndboka" er endret til 1.4.1.
1.3 av vedleggene er uendret og er gyldige.

Revisjonslogg finnes også i hvert dokument. 

Rapportering av hendelser

Rapporteringspliktige hendelser kan du melde fra om her