NLF / Sportsfly / Flygerettighet ─ passasjer ─ PFLY
Holm Roger

Flygerettighet ─ passasjer ─ PFLY

Det som er merket med * er en del av sikkerhetssystemet for sportsfly.
For detaljer om utstedelser, utvidelser og fornyelser vises det til angjeldende kapittel i gjeldende versjon av sikkerhetssystemet: Sikkerhetssystemet | Norges Luftsportforbund (nlf.no)

Flygerettighet:
Utfylling og innsending av skjema gjøres kun ved førstegangs utstedelse, passasjerutsjekk og utvidelser. Legeattester sendes inn til NLF, og dato kommer på flygebeviset, som du laster ned fra Min Idrett.

Skjema for flygerettighet sportsfly * (01.07.2022) - Flygerettighet og passasjerutsjekk.

Ved forlengelser og fornyelser skal instruktør/kontrollant attestere direkte i kandidatens loggbok, uten at det sendes inn noe til NLF. Varigheten til flygebeviset er da 31.12.2099, mens gyldigheten til flygerettigheten fremgår av dato for legeattest, oppfrisningsflyginger og deltagelse på flytryggingsseminarer. Dette må hver sportsflyger holde rede på selv ved å sjekke med sin loggbok. Se veiledning i PPTX eller PDF.

Soloflygingsbevis - se under Skoledokumenter => Utsjekker.

Instruktørrettighet: Skjema ligger under " For instruktører " under Skoledokumenter.


Passasjerflyging:

Skjema for passasjerflyging v3.0 (01.01.2022) Del 1 leses og signeres av passasjer/verge. Del 2 er kun info til fsj.

Link til siden som angår forsikringer finner du her


Betingelser for å kunne benytte PFLY ordningen:

- Først må du lese og forstå Avinors vilkår for PFLY ordningen.

- Les hva som er kompetansekravene og hvordan de skal bekreftes i klubben.

- De som allerede har en godkjent PFLY avtale trenger ikke gjennomgå denne prosessen på nytt.

- Gyldig flysertifikat LAPL/PPL eller høyere nivå, eller

- Flygerettighet for sportsfly pluss kompetansebevis fra kontrollant

- Les mer inngående hvordan dette gjøres.

 

Søknad for Skoletillatelse og ny Operativ leder

Skjema for søknad om godkjenning av Operativ Leder og Skoletillatelse ligger under
Revisjoner av sportsflyklubber, i dokumentet "Veiledning for klubben Vedlegg 1.1".


 

PDF er Portable Document Format, et ikke-redigerbart dokument som leses med Acrobat.

Installer  ACROBAT     READER hvis du ikke kan åpne disse filene.