NLF / Sportsfly / Revisjon av sportsflyklubber
Roger Holm

Revisjon av sportsflyklubber

Det er utarbeidet nytt skjema for klubbrevisjoner i januar.
Det er kun ett revisjonsdokument som benyttes, og det er referert til i sikkerhetssystemet SFHB kapittel 1.2.2 (ny justert tekst er underveis). Det er på flere sider og har form av en sjekkliste der revisor skal sjekke og bekrefte at en rekke ting er rekke ting er på plass. Det er samme versjon av skjema benytttes uansett like- eller ulike år.

Last ned revisjonsskjemaet i Word (versjon FEB23)

 

For årene 2022, 2024, 2026 etc sendes til post@nlf.no :
Melding om at årets revisjon er utført. Originalen arkiveres i klubben. 
Utfylt s
øknadsskjema for ett års operasjons- og skoletillatelse.
 

For årene 2021, 2023, 2025 etc sendes til post@nlf.no :
En kopi av utfylt revisjonsskjema, mens originalen arkiveres i klubben. 
Utfylt s
øknadsskjema for ett års operasjons- og skoletillatelse.


Liste over funn ved revisjoner og tilsyn
Ved revisjoner og virksomhetskontroller blir det funnet avvik fra regelverket som kan gå igjen fra klubb til klubb. For å gjøre oss alle klubber oppmerksom på hva som kan være en mangel har vi nedenfor en oversikt over observerte funn, og forslag til hvordan de kan lukkes.