NLF / Sportsfly / Risikoanalysering for sportflyklubber
Roger Holm

Risikoanalysering for sportflyklubber

Formål med å utføre en risikoanalyse
I henhold til SFHB utgave 8, kapittel 6.1.4.2 skal Flytryggingsleder i den enkelte klubb rutinemessig foreta en systematisk risikoanalyse for å identifisere hvilke risikoer som er knyttet til klubbens lokale operasjoner. Dette er for å ha egenkontroll på klubbens sikkerhetsnivå, slik at en kan drive virksomheten på en tryggest mulig måte.

Grovanalyse som analyseverktøy
Nedenfor ligger en PowerPoint presentasjon som forteller hvordan en risikoanalyse kan utføres som en grovanalyse. Den ligger også som en ren leseversjon i PDF format. Beskrivelse av hvordan dette fungere kan du lese i presentasjonen, som ble vist under oppdateringsseminaret for instruktører i oktober 2022. Som tredje vedlegg ovenfra ligger Word-mal for grovanalyse med eksempler på hvordan en kan føre inn risikoforhold og bekymringer. Denne kan dere bruke som mal for å starte opp med å lage en egen analyse.

De tre neste filene er den omtalte håndboken og to filer med spørsmål en kan stille seg ved en risikoanalyse av en sportsflykubb. Aller nederst finner du en artikkel som forteller om bakgrunnen for seksjones bruk av risikoanlyser allerede fra 1999. Den kan du også bruke i dag dersom du heller vil følge den.